Cresterea salariului de baza minim la 1 Ianuarie 2020

Cresterea salariului minim are un impact pozitiv asupra potentialului de creștere a economiei pe termen lung. Majorarea salariului minim stimulează și cererea agregata și implicit cresterea economica.

Cresterea salariului minim are un impact nesemnificativ asupra inflatiei iar aceasta se manifesta dupa aproximativ un an de zile.

Cresterea salariului minim este necesara tinand cont de lipsa de forța de munca cu care ne confruntam. De altfel, cresterea salariului minim este una naturala și nu una discreționara, ca urmare a dificultatilor intampinate de companii în găsirea angajatilor necesari.

SALARIUL DE BAZĂ MINIM BRUT PE ŢARĂ GARANTAT ÎN PLATĂ ÎN ANUL 2019

Incepand cu data de: Valoarea lunară a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată – stabilit în baza art. 164 din Codul Muncii Actul normativ
1 ianuarie 2019 2080 lei HG nr. 937/2018
pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare  

2350 lei

HG nr. 937/2018
Prin derogare de la prevederile art. 164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3000 lei lunar și se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct.1 din OUG nr. 114/2018. 3000 lei OUG nr. 114/2018

INFORMATII DESPRE CRESTEREA SALARIULUI CARE VA AVEA LOC LA 1 IANUARIE 2020

Salariul minim va creste în 2020! Cresterea se va face printr-o formulă clară,  cu indici de corecție care sa țina cont de evoluția economiei, dar și a pieței muncii. Cresterea preconizata va fi de 150 lei la brut ceea ce la salariul net inseamna 83 lei.

Nu s-au facut precizari legate de salariul persoanelor incadrate cu studii superioare si nici cel al persoanelor din sectorul de constructii.